A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HUYỆN AN PHÚ TIẾP TỤC DUY TRÌ CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC VÀ XOÁ MÙ CHỮ NĂM 2019

Công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ (PCGD-XMC) là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương. Chính vì vậy, trong những năm qua, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện luôn quan tâm chỉ đạo đối với công tác này. Ban chỉ đạo công tác PCGD-XMC từ huyện đến xã, thị trấn (sau đây gọi tắt là xã) luôn được củng cố và kiện toàn, thành viên của Ban chỉ đạo được phân công cụ thể cho phù hợp tình hình và nhiệm vụ mới. Trong đó, ngành Giáo dục là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, chịu trách nhiệm chính trong công tác PCGD-XMC; chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể các cấp đưa công tác PCGD-XMC vào nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động; phối hợp vận động học sinh bỏ học trở lại trường, mở các lớp xóa mù chữ, lớp phổ cập.

Huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về tầm quan trọng, vai trò, tác dụng của công tác PCGD-XMC cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân; tập huấn công tác điều tra, thực hiện thống kê đối tượng phổ cập trên hệ thống thông tin quản lý dữ liệu PCGD-XMC của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác PCGD-XMC tại các xã.

Đoàn kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGD - XMC năm 2019 của tỉnh An Giang

Đoàn kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGD - XMC năm 2019 của tỉnh An Giang

Kết quả công tác PCGD-XMC năm 2019 của huyện như sau:

- Đối với các xã: Tiếp tục duy trì 14/14 xã đạt chuẩn PCGD-XMC. Trong đó, 12/14 xã đạt chuẩn Xóa mù chữ mức độ 1, 02/14 xã đạt chuẩn Xóa mù chữ mức độ 2 (tăng 01 xã so với năm 2018); 14/14 xã đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi; 14/14 xã đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3; 09/14 xã đạt chuẩn PCGD trung học cơ sở mức độ 1, 05/14 xã đạt chuẩn PCGD trung học cơ sở mức độ 2 (tăng 04 xã so với năm 2018).

- Đối với huyện: Theo kết quả kiểm tra của tỉnh vào ngày 14 tháng 01 năm 2020, huyện An Phú tiếp tục duy trì đạt chuẩn PCGD-XMC (đạt chuẩn Xóa mù chữ mức độ 1, đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3, đạt chuẩn PCGD trung học cơ sở mức độ 1).

 

Tin, ảnh: Lê Văn Nắng


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan